Follow Us: social media social media social media    Language :           

Direktif untuk semua produk yang mengandungi gabapentin: Pengemaskinian sisip bungkusan dan risalah maklumat ubat untuk pengguna (rimup) dengan maklumat keselamatan berkaitan Respiratory Depression

 

 

 

 

 

 

 

qrcode