Follow Us: social media social media social media    Language :           

Direktif untuk semua produk yang mengandungi fluconazole: Pengemaskinian sisip bungkusan dan RiMUP dengan maklumat keselamatan baharu berkaitan risiko spontaneous abortion serta memperkukuhkan maklumat keselamatan berkaitan multiple congenital abnormalit

 

 

 

 

 

 

 

qrcode