Follow Us: social media social media social media        

Circular

Makluman Pelaksanaan Yuran Pemprosesan Permohonan Variasi Produk Pada 1 April 2017
published on 07/04/2017


Direktif Penggunaan DRGD Second Edition – September 2016, revised March 2017
published on 24/03/2017


Direktif Untuk Menguatkuasakan Penggunaan Guideline For Registration Of Drug-Medical Device And Medical Device-Drug Combination Products
published on 17/03/2017


Pekeliling Untuk Memaklumkan Penerbitan Edisi Terkini Garis Panduan Kosmetik Iaitu Guideline For Control Of Cosmetic Products In Malaysia- 1st Revision, February 2017 (3 Mac 2017)
published on 03/03/2017


Pengesahan Fasiliti Pengendalian Produk Rangkaian Sejuk Bagi premis Mengimport dan Pemborong Keluaran Berdaftar
published on 27/02/2017


Direktif Untuk Melaksanakan Malaysian Variation Guideline For Biologics (MVGB)
published on 16/02/2017


Direktif Keperluan Sijil Analisa Produk Siap (Certificate of Analysis (COA) For Finished Product) Semasa Permohonan Pendaftaran Baru Produk Semulajadi dan Produk Suplemen Kesihatan dengan General Claims
published on 16/02/2017


Direktif Bagi Semua Produk Yang Mengandungi Interferon Alfa dan Interferon Beta dengan Maklumat Keselamatan Berkaitan Risiko Kesan Advers Pulmonary Arterial Hypertension (PAH)
published on 16/02/2017


Pekeliling Berkenaan Keperluan Untuk Mengemaskini Memuat Naik Label Produk Kosmetik Pada Sistem Quest3+
published on 08/02/2017


Pekeliling Tindakan Punitif Regulatori Ke Atas Syarikat Pemegang Notifikasi Kosmetik Yang Gagal Dihubungi Oleh Agensi Regulatori Farmasi Negara (NPRA)
published on 08/02/2017


Pekeliling Untuk Memaklumkan Status Kemaskini Bahan-Bahan Dalam Annexes Pada Guidelines For Control Of Cosmetic Products In Malaysia
published on 31/01/2017


Direktif bagi semua produk yang mengandungi olanzapine dengan maklumat keselamatan berkaitan kesan advers Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS).
published on 27/12/2016


Direktif Mengenai Keperluan Sijil Amalan Perkilangan Baik (APB) Untuk Produk Kajian Farmaseutikal Bagi Tujuan Permohonan Lesen Import Percubaan Klinikal (LIPK)
published on 26/12/2016


Pekeliling Pendaftaran Semula Bersyarat Bagi Produk Generik Berdaftar Yang Masih Belum Memenuhi Keperluan Kajian Bioekuivalens (BE) Semasa Proses Pendaftaran Semula Dan Produk Generik Yang Telah Digantung Pendaftaran Kerana Penilaian Laporan Kajian BE Did
published on 27/10/2016


Direktif bagi Semua Produk yang Mengandungi Sodium Valproate bagi Memperkukuhkan Amaran Berkaitan Risiko Abnormal Pregnancy Outcomes
published on 13/10/2016


Direktif bagi Semua Produk yang Mengandungi Codeine dengan Maklumat Keselamatan Berkaitan Risiko Kesan Advers Respiratory Depression
published on 13/10/2016


Direktif bagi Semua Produk yang Mengandungi Warfarin Dengan Risiko Kesan Advers Calciphylaxis
published on 13/10/2016


Lanjutan Tempoh Masa Untuk Meletakkan Huruf “Z” Pada Nombor Pendaftaran Ubat-Ubatan Berkadar Sifar
published on 04/10/2016


Makluman Pelaksanaan Yuran Aktiviti Plasma Product Lot Release yang Dijalankan Oleh Agensi Regulatori Farmasi Negara (NPRA), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
published on 04/10/2016


Direktif Untuk Penggunaan Drug Registration Guidance Document Second Edition September 2016
published on 01/09/2016


Read More...

qrcode