FOLLOW US :        Language :          

Soal-Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) 2015

Date: 18 May 2015

Untuk mengumumkan bahawa BPFK sedang menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan bagi tahun 2015 dan memerlukan maklum balas daripada pelanggan dan juga pengguna website BPFK terhadap perkhidmatan yang diberikan. Sila memuat turun Borang Soal-Selidik Kajian.