FOLLOW US :        Language :          

PERMOHONAN PENGIKTIRAFAN MAKMAL SWASTA OLEH BPFK BAGI PERKHIDMATAN ANALISIS PRODUK TRADISIONAL

Date : 07 May 2014

Category : Other News and Important Announcement

Garispanduan Pengiktirafan Makmal Swasta Bagi Perkhidmatan Analisis Produk Traditional (Website) (icon pdf|270KB)

Lampiran 1 - Kriteria Minimum Kaedah Pengujian (icon pdf|278KB)

Borang Permohonan Pengiktirafan Makmal Swasta (icon pdf|208KB)