FOLLOW US :        Language :          

PERINGATAN: Tarikh Perlaksanaan Kawalan Regulatori API untuk Permohonan Baru Produk Generik yang Mengandungi Racun Berjadual bagi Produk dalam Bentuk Dos Oral Berkuatkuasa 1 JULAI 2016

Download/view Direktif Perluasan Skop Pelaksanaan Kawalan Regulatori Ke Atas Bahan Aktif Farmaseutikal Bagi Produk Generik Yang Mengandungi Racun Berjadual (Fasa II).