FOLLOW US :        Language :          

Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pindaan) (No.2) 2015

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) (NO.2) 2015

  1. Menurut Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pindaan) (No. 2) 2015, semua Ubat Terkawal berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) yang mempunyai Huruf A pada hujung nombor pendaftaran produk tersebut akan diberi layanan GST berkadar sifar.
  2. Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2016. Untuk makluman selanjutnya, sila merujuk Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pindaan) (No. 2) 2015
  3. Untuk penyemakan sama ada sesuatu produk berdaftar tersenarai dalam Senarai Ubat Penting Kebangsaan (Suffix X dan Suffix N) yang diluluskan oleh Menteri Kewangan di bawah Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014, sila merujuk Senarai Ubat Penting Kebangsaan (Suffix X dan Suffix N)
  4. Untuk penyemakan sama ada sesuatu Ubat Terkawal berdaftar yang tersenarai dalam Senarai Ubat Terkawal Suffix A yang diluluskan oleh Menteri Kewangan di bawah Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014, sila merujuk Senarai Ubat Terkawal Suffix A
  5. Untuk sebarang pertanyaan, sila emel ke Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 


 

GOODS AND SERVICES TAX (ZERO-RATED SUPPLY) (AMENDMENT) (NO. 2) ORDER 2015

  1. In accordance with Goods and Services Tax (Zero-Rated Supply) (Amendment) (No.2) Order 2015 , all Controlled Medicine registered by Drug Control Authority with Suffix A at the end of the Registration Number shall be GST Zero Rated.
  2. This Order is effective on 1st January 2016 . For further information, please refer to the Goods and Services Tax (Zero-Rated Supply) (Amendment) (No.2) Order 2015
  3. To check if a registered product is in the National Essential Medicine List (Suffix X and Suffix N) approved by the Ministry of Finance under the Goods and Services Tax (Zero-Rated Supply) Order 2014, please refer to National Essential Medicine List (Suffix X and Suffix N)
  4. To check if a registered Controlled Medicine is in the Controlled Medicine List (Suffix A) approved by the Ministry of Finance under the Goods and Services Tax (Zero-Rated Supply) Order 2014, please refer to Controlled Medicine List (Suffix A)
  5. For any queries, please email to Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.