FOLLOW US :        Language :          

Penyelenggaraan Bayaran Notofikasi Kosmetik Online QUEST3+

PENGUMUMAN

 

Semua bayaran online untuk QUEST3+ sedang berada dalam fasa penyelenggaraaan. 

Semua bayaran online tidak dapat diteruskan pada masa ini. NPRA akan memaklumkan apabila fasa penyelenggaraan ini selesai.

Namun begitu, pengguna masih boleh meneruskan aktiviti permohonan notifikasi kosmetik.