Follow Us: social media social media social media    Language :           

Kajian Kepuasan Pelanggan NPRA

Soal selidik ini bertujuan mendapatkan maklumbalas pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA). 

Mohon klik pada pautan di bawah untuk memberikan maklumbalas anda.

 

qrcode