FOLLOW US :        Language :          

PERINGATAN: Tarikh perlaksanaan kawalan regulatori API untuk permohonan baru produk generik yang mengandungi Racun Berjadual bagi produk dalam SEMUA bentuk dos berkuatkuasa 1 JULAI 2018.

PERINGATAN:


Tarikh perlaksanaan kawalan regulatori API untuk permohonan baru produk generik yang mengandungi Racun Berjadual bagi produk dalam SEMUA bentuk dos berkuatkuasa 1 JULAI 2018.

 

Download Circular :

1. Pekeliling Lanjutan Tarikh Pelaksanaan Pengawalan Bahan Aktif Farmaseutikal (API) Bagi Produk Farmaseutikal Berdaftar Yang Mengandungi Racun Berjadual

2. 

Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 (Pindaan 2006) Arahan Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Bilangan 8 Tahun 2013 : Direktif Pelaksanaan Pengawalan Bahan Aktif Farmaseutikal bagi Produk GEnerik (Fasa II)