Follow Us: social media social media social media    Language :           

Seminar RTC Kawalan Ubat-ubatan Tradisional dan Kosmetik Bernotifikasi 2017 (Zon Sarawak )

rtc

AGENDA (TENTATIF)

SEMINAR RTC

KAWALAN UBAT-UBATAN TRADISIONAL DAN KOSMETIK BERNOTIFIKASI 2017

ANJURAN BAHAGIAN REGULATORI FARMASI NEGARA, KKM

Objektif

1.     Memberi pendedahan kepada para peserta berkaitan kawalan ubat-ubatan tradisional dan kosmetik bernotifikasi di Malaysia.

2.     Memberi kemahiran asas kepada para peserta membuat pendaftaran ubat-ubatan tradisional dan notifikasi kosmetik di atas talian.

3.     Memberi kefahaman asas berkaitan keperluan Amalan Perkilangan Baik dan Amalan Edaran Baik dalam pengilangan ubat-ubatan tradisional dan kosmetik bernotifikasi.

 

 

rtc2

 

 

 

30 Oktober 2017 (Isnin)

Masa

Tajuk

     

Penceramah

08.30 pagi

 

Pendaftaran

 

09.00 pagi

Penglibatan NPRA dalam program RTC

     

Pusat Komplians dan Pelesenan

           

09.15 pagi

Sistem  pendaftaran  dan  notifikasi  di

atas

talian

 

Pusat Pembangunan & Perancangan

 

(online) Quest3+ NPRA

     

Strategik

           

10.15 pagi

 

Minum pagi

 

10.30 pagi

Pengenalan kepada  kawalan, syarat-syarat

dan

 

Pusat Pendaftaran Produk

 

pendaftaran ubat-ubatan tradisional di Malaysia

   
           

12.00 t/hari

Soal Jawab

     

(semua penceramah sesi pagi)

     

01.00 petang

Makan tengah hari

     

02.00 petang

Pengenalan  kepada  kawalan,  syarat-syarat  dan

 

Pusat PASCA Pendaftaran Produk dan

 

notifikasi kosmetik di Malaysia

     

Kawalan Kosmetik

         

03.00 petang

Pengenalan   kepada   permohonan

pelesenan,

 

Pusat Komplians dan Pelesenan:

 

pemeriksaan   APB,   permohonan   sijil   APB   di

   
 

Malaysia

       
           

04.30 petang

Soal Jawab

     

(semua penceramah sesi petang)

     

05.00 petang

Minum Petang & Tamat Hari Pertama


31 Oktober 2017 (Selasa)

Masa

 

Tajuk

 

Penceramah

 

08.30 pagi

   

Pendaftaran

 
           

09.00 pagi

 

Keperluan  kawalan  kualiti  ubat-ubatan  tradisional

 

Pusat Kawalan Kualiti

       

dan kosmetik

   
         
 

10.00pagi

   

Minum Pagi

 

10.15 pagi

 

Keperluan Asas Amalan Perkilangan Baik bagi

Pusat Komplians dan Pelesenan

       

Pengilang Kosmetik dan Tradisional

 
         
             
 

11.00 pagi

   

Keperluan Dokumentasi bagi Pengilang

Pusat Komplians dan Pelesenan

       

Kosmetik dan Tradisional

   
             

12.30 t/hari

 

Soal Jawab

(semua penceramah sesi pagi)

 

01.00 petang

   

Makan tengah hari

 

02.00 petang

 

Keperluan Asas Amalan Pengedaran Baik (AEB)

Pusat Komplians dan Pelesenan

       
 

03.00 petang

   

Mengurus aduan dan arahan panggil balik produk

 

Pusat PASCA Pendaftaran Produk

           

dan Kawalan Kosmetik

             

04.00 petang

 

Soal Jawab

(semua penceramah sesi petang)

 

04.30 petang

   

Minum Petang & Tamat Seminar

             
 
 

qrcode