Follow Us: social media social media social media    Language :           

Migrasi Data Berperingkat untuk Sistem QUEST3+

Kepada Pengguna QUEST3+,

 

Migrasi Data daripada sistem QUEST2 & Sistem QUEST3 ke Sistem QUEST3+ yang melibatkan pendaftaran produk secara manual dan correspondence akan dilakukan mengikut ketetapan berikut :

 

No

Perkara Migrasi

Tarikh Perlaksanaan

Status Perlaksanaan

1

Migrasi Data Produk Berdaftar di QUEST2 & QUEST3

Januari 2017

Selesai

2

Migrasi Berperingkat Bulan Mac 2017

April 2017

Selesai

3

Migrasi Berperingkat Bulan Jun 2017

Awal Julai 2017

Dalam Proses

4

Migrasi Berperingkat Bulan Oktober 2017

Bulan November 2017

-

 

Sila rujuk DCA New Product Approved pada laman sesawang NPRA untuk senarai produk yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah PBKD.

qrcode