FOLLOW US :        Language :          

Pemberitahuan Nama BPFK Untuk Bank Deraf / Kiriman Wang / Wang Pos

Nama untuk penerima pada bank draf / kiriman wang / wang pos masih dikekalkan di bawah nama BIRO PENGAWALAN FARMASEUTIKAL KEBANGSAAN sehingga diberitahu pada masa akan datang.