FOLLOW US :        Language :          

PERINGATAN: Tarikh perlaksanaan kawalan regulatori API untuk permohonan baru produk generik yang mengandungi Racun Berjadual bagi produk dalam bentuk dos oral berkuatkuasa 1 JULAI 2016

PERINGATAN: Tarikh perlaksanaan kawalan regulatori API untuk permohonan baru produk generik yang mengandungi Racun Berjadual bagi produk dalam bentuk dos oral berkuatkuasa 1 JULAI 2016

 

Direktif Perluasan Skop Pelaksanaan Kawalan Regulatori Ke Atas Bahan Aktif Farmaseutikal Bagi Produk Generik Yang Mengandungi Racun Berjadual (Fasa II) Pekeliling Lanjutan Tarikh Pelaksanaan Pengawalan Bahan Aktif Farmaseutikal (API) Bagi Produk Farmaseutikal Berdaftar Yang Mengandungi Racun Berjadual